תנאי מכירה כלליים

לקוח נכבד,

 

התנאים המפורטים מטה והאמורים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הרכישה.

ההזמנה תקפה רק עם ביצוע מלוא התשלום.

רק פירעונו של שק מהווה תשלום בפועל.

 

הכמויות בהזמנה הן באחריות הלקוח בלבד. על הלקוח למסור עם ההזמנה כמויות מדויקות ולחשב את הפחת הנדרש.

 

בכל מקרה של הזמנה נוספת להשלמת כמות חסרה (ריצופים, חיפויים, פרקט ושיש לסוגיהם), יש לוודא שהמשלוח הנוסף הוא מאותו הגוון. עקב שינויי גוון אפשריים בסדרות ייצור חדשות, אין החברה מתחייבת לספק בקנייה נוספת מוצרים מאותו הגוון.

 

לא ניתן לבטל הזמנת מוצר שהוזמן במיוחד עבור הלקוח. מוצר כזה מסומן בהזמנה ב* .

 

לקוח אושר יבקש לבטל את הזמנתו יחויב בדמי ביטול בשיעור של 10% מסכום ההזמנה ובתנאי שניתן אישור מראש מהחברה ובהסכמתה ובתנאי שהסחורה לא הוזמנה במיוחד ובכפוף לתנאי המכירה.

 

החזרת סחורה ו/או החלפתה מוגבלת ל-30 יום מיום האספקה ובתנאי שניתן אישור מראש מהחברה ובהסכמתה ובתנאי שהגוון תאום למלאי שבמחסן, ושהסחורה לא הוזמנה במיוחד. החזרת סחורה תבוצע באריזות סגורות ומקוריות בלבד ושלא נעשה כל שימוש בסחורה המוחזרת ובכפוף לאמור בתנאי המכירה.

 

החברה תספק ותפרוק את המוצרים בסמוך למקום הגעת המשאית. לא תבוצע הכנסת מוצרים לחצר ו/או לבית ו/או לבניין של הלקוח.

 

על הלקוח לבדוק הטובין במעמד קבלתם (במחסן או באתר). אין החברה אחראית על שבר ו/או נזק לאחר קבלת הסחורה.

 

כל תלונה על חוסר ו/או שבר לא תענה לאחר עזיבת מקום קבלת הסחורה.

 

באריחי ריצוף או חיפוי ייתכנו הבדלי גוון בין האריחים המסופקים לבין אלה המוצגים באולם ובין האריחים עצמם.

 

משטח ההתקנה חייב להיות ישר, חלק ונקי.

 

ריצוף ו/או ציפוי משטחים בקרמיקה ו/או גרנית פורצלן יבוצע עפ"י התקן הישראלי החדש עם מרווחים (פוגות), של 3 מ"מ לפחות, תוך שימוש במרווחונים (ספייסרים) מתאימים למטה זאת.

 

את המרווחים (פוגות) יש למלא בחומר מילוי, רובה. יש לנקות את העודפים מהמרווחים מיד לאחר היישום על מנת למנוע לכלוך האריח שיקשה להסיר אחר כך.

 

בטרם יודבקו המוצרים יש להכין משטח כמדגם מייצג, של כ-5 מ"ר או 10% מהכמות שהוזמנה. במידה שיש אי התאמה יש להפסיק את העבודה מיידית ולהודיע על כך מיידית לחברה.

 

החברה לא תהא אחראית לכל תלונה לאחר הדבקת או התקנת המוצרים לרצפה ו/או לקיר או להתקנת ארונות אמבטיה.

 

הבעלות על הטובין, אפילו נמסרו הטובין לאחזקתו של הלקוח, תאשר בידי החברה ויועברו לבעלות הלקוח רק לאחר התשלום המלא בפועל עבור הטובין.

 

קבלת מסמך זה ע"י הלקוח ו/או שלחו ו/או בא כוחו תהווה אשיר והסכמה מצדו לתנאים בין אם חתם על המסמך ובין אם לאו.

מוסכם על הלקוח כי מקום השיפוט יהיה בעיר חיפה בלבד.

 

התשלום בעבור הובלת והתקנת המקלחונים אינו כלול בהזמנה וישולם ע"י הלקוח, ישירות למתקין. קראנובה בע"מ ושות' אינה אחראית להתקנת המקלחונים.